Välbesökt årsmöte på Riksidrottsmuseum 2024

Det fanns inte många lediga stolar vid Svenska idrottshistoriska föreningens årsmöte på Riksidrottsmuseum onsdagen den 6 mars.

Journalisten Jacob Hård fick ta emot SVIF-priset, och föreningens hedersordförande Jan Lindroth delade ut ”Jan Lindroths stipendium” till John Ekman.

Toralf Nilsson, riksidrottsstyrelsens vice ordförande och medlem i SVIF, inledde med ett anförande om svensk idrotts viktigaste frågor. Och han tog också upp samarbetet med SVIF och fick årsmötets varma tack för det stöd föreningen får från RF.

I sin inledning betonade Lars Liljegren, föreningens ordförande, betydelsen av att sprida arrangemangen i landet. Under året hölls höstmötet i Malmö. Han berättade också om verksamhetsplanens ambitioner att inbjuda till fyra digitala seminarier under året.

Höstmötet 2024 arrangeras onsdagen den 13 november ”utanför Stockholmsregionen.”

Under året har flera drömmar blivit verklighet.

Årsboken finns nu också i digital form.

Och den nya attraktiva hemsidan är tillsammans med en ny rekryteringsfolder och Facebooksidan viktiga instrument för medlemsvärvningen. Att värva flera medlemmar är en av de allra viktigaste uppgifterna under de närmaste åren.

Jacob Hård

 

SVIF-priset på 15 000 kronor delades ut till journalisten Jacob Hård. Styrelsens motivering var denna:

”SVIF-priset 2024 tilldelas Jacob Hård för en långvarig idrottshistorisk förmedling av stilistiskt träffsäkra porträtt, fängslande referat och allmänbildande dokumentärer samt, inte minst, för en yrkesgärning som både förvaltar, utvecklar och vidareförmedlar en anrik sportjournalistisk berättartradition i Sverige.”

Jacob Hård berättade också om sin journalistiska gärning.

Föreningens hedersordförande Jan Lindroth delade därefter ut ”Jan Lindroths stipendium” på 3 000 kronor till John Ekman för hans uppsats ”Vänstern och idrotten: Vänsterpartiets idrottspolitik 1948 – 1979”. 

En förändring sker med SVIF-nytt. För att hålla tillbaka föreningens kostnader kommer SVIF-nytt att ges ut digitalt från och med nummer 2/2024. De medlemmar som inte har mejladresser kommer att få den med post.

Årsavgiften för 2025 förblir oförändrad, d.v.s. 250 kronor.

Vid årsmötet avgick Daniel Alsarve ur styrelsen. Han ersattes genom ett fyllnadsval av Gunilla Lindström.

Gunilla har en gedigen idrottserfarenhet och ett brett kontaktnät både på RF centralt, i Svenska Bordtennisförbundet och i Stockholmsidrotten.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet är följande:

Valda till 2025
Lars Liljegren  ordförande    vald till 2025
Gunilla Lindström            fyllnadsval 2025 
Kvarstår till  2025
Isak Lidström, Marit Stub Nybelius, Daniel Svensson.
Valda till 2026
Kjell Fagerqvist, Jens Ljunggren, Birgitta Persson och Linus Sollin

Till revisorer valdes Lars Afrell och Sofia Falk med Lars Wahlström som suppleant.

Valberedningen omvaldes och består av Björn Persson (sammankallande), Torbjörn Andersson och Robert Hernadi.

Årsmöte 2023

Referat från SVIF årsmöte i mars 2023 hittar du här.

Rulla till toppen