Välkommen

Välkommen till Svenska idrottshistoriska föreningen!
Nu lanserar vi vår hemsida med massor av information.

Hemsidan ska bli ett attraktivt hjälpmedel för att samtala med medlemmarna, ge service och stimulera intresset för vår verksamhet. Ett viktigt skäl är naturligtvis att också engagera nya medlemmar.

Våra skrifter, Årsboken och SVIF-nytt är några av kanalerna till medlemmarna. Även post och E-post används vid vår kommunikation.

Pandemin blev också startskottet för digitala möten och seminarier. Sådana aktiviteter kommer att återkomma även i framtiden.

Välkommen till hemsidan! Och välkommen som medlem!

Lars Liljegren
Ordförande i Svenska idrottshistoriska föreningen

Bli medlem

Både privatpersoner och organisationer kan bli medlemmar i Svenska idrottshistoriska föreningen.

Medlemsorganisationerna är många och olika. Där finns de regionala idrottshistoriska sällskapen, idrottsföreningar och specialförbund. I föreningens medlemsförteckning hittar man också regionala och lokala förenings- och idrottsarkiv, bibliotek i hela landet samt universitet och högskolor.

Så blir man medlem
Ansökningsformuläret hittar du här.

Därefter betalar du avgiften.

Du som vill bli medlem betalar in medlemsavgiften 250 kronor till
bankgiro 5579 – 7260 eller via Swish-nummer 123 505 70 05.

Medlemsavgiften är densamma för privatpersoner och organisationer.

Aktuellt

Boktips

Vi vill tipsa om en intressant bok om svensk idrottshistoria, skriven av professor Jens Ljunggren.
Läs mer här

Välbesökt årsmöte på Riksidrottsmuseum

Det fanns inte många lediga stolar vid Svenska idrottshistoriska föreningens årsmöte på Riksidrottsmuseum onsdagen den 6 mars.
Journalisten Jacob Hård fick ta emot SVIF-priset, och föreningens hedersordförande Jan Lindroth delade ut ”Jan Lindroths stipendium” till John Ekman.

Jacob Hård

Jacob Hård – SVIF-stipendiat.

John Ekman. Jan Lindroths stipendium

Toralf Nilsson, riksidrottsstyrelsens vice ordförande och medlem i SVIF, inledde med ett anförande om svensk idrotts viktigaste frågor. Och han tog också upp samarbetet med SVIF och fick årsmötets varma tack för det stöd föreningen får från RF.

I sin inledning betonade Lars Liljegren, föreningens ordförande, betydelsen av att sprida arrangemangen i landet. Under året hölls höstmötet i Malmö. Han berättade också om verksamhetsplanens ambitioner att inbjuda till fyra digitala seminarier under året.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2024

Årsmötet arrangerades den 6 mars 2024. Platsen blir som vanligt Riksidrottsmuseet i Stockholm.
Se referat ovan.
Se inbjudan här.
Alla dokument inför årsmötet

Årsboken 2023

Nu har årsboken för 2023 äntligen distribuerats, även till de senast tillkomna nya medlemmarna.
Läs den digitalt här.

Rulla till toppen