Höstmöten

2022

 

Höstmötet arrangerades den 15 november i Riksidrottsmuseum.

”Fotbollen – en arena för politisk makt, konflikter och dialog”

Ekim Caglar, författare, skribent och i grunden statsvetare berättade om ”Fotbollen – en arena för politisk makt, konflikter och dialog.”

Som ett av världens populäraste kulturella uttryckssätt har fotbollen genom åren, beroende på kontext, vävts samman med olika former av samhälleliga processer. Fotbollen kan både bidra till att fördjupa konflikter och skapa möjligheter till att bygga upp samhällen i spåren av krig och konflikter.

Genom en historisk utblick med nedslag i olika delar av världen förklarades några centrala teman i fotbollens koppling till olika former av samhällsprocesser, t.ex. idrottens relation till politiken, nationalism, fredsprocesser och inkludering.

Föredraget tog sin utgångspunkt från Caglars bok ”Fotboll i krig och fred – hundra år av konflikt och dialog” (Fri Tanke förlag, 2020)

Ekim Caglar
Rulla till toppen