SVIF bildades 1976

Så här beskrivs föreningens ändamål i stadgarna:
”Svenska idrottshistoriska föreningen har till ändamål att i Sverige väcka och underhålla intresset för kroppsövningarnas historia, varav idrottshistoria utgör en del.

Föreningen söker vidga och fördjupa kännedomen om kroppsövningarna som samhällsföreteelse genom att inom sitt verksamhetsområde främja vetenskapliga och andra studier, undervisning, information, erfarenhetsutbyte och personliga kontakter.”

Föreningen ger ut årsboken Idrott, Historia & Samhälle, som innehåller ett antal idrottsvetenskapliga artiklar, samt ”SVIF-nytt”, som är föreningens ”medlemsblad”.

Det s.k. SVIF-stipendiet är på 15 000 kronor och delas traditionellt ut vid föreningens årsmöte. Pristagarna ska enligt statuterna vara ”personer som gjort stora insatser som kulturminnesvårdare inom idrottsområdet och/eller som idrottshistoriska forskare”.

Jan Lindroths stipendium om 3 000 kronor delas varje år ut till författaren av en idrottshistorisk uppsats.

Både privatpersoner och organisationer kan vara medlemmar i Svenska idrottshistoriska föreningen.

Bland medlemmarna finns regionala idrottshistoriska sällskap, idrottsföreningar och specialförbund. Medlemmar är också regionala och lokala förenings- och idrottsarkiv, bibliotek i hela landet samt universitet och högskolor.

Till föreningens förste ordförande valdes Åke Svahn (1902 – 1984). Vice ordförande blev Ingvar Rörs (1914 – 1997). Jan Lindroth utsågs till sekreterare.

Åke Svahn var historiker och förlagsman. Han var ordförande i Svenska Roddförbundet på 1940-talet. 1975 utnämndes han av regeringen till hedersprofessor.

Ingvar Rörs ersatte Åke Svahn som ordförande 1984. Han var den idrottsintresserade juristen från Uppsala, som fick framträdande poster i regeringskansliet, bl.a. som budgetchef. Han var också ordförande i Svenska Castingförbundet.

1987 valdes Jan Lindroth till föreningens ordförande. Han var ordförande i 28 år och ersattes 2015 av Karl Örsan, som avböjde omval och ersattes av Lars Liljegren 2019.

Jan Lindroth blev 1992 professor i historia, särskilt idrottshistoria, vid Stockholms universitet.

Karl Örsan var intendent, och senare chef, för Riksidrottsmuseum. 

Lars Liljegrens bakgrund är idrottsledarens, bl.a. ordförande i Stockholms idrottsförbund 1985 – 2007 och i Svenska Fäktförbundet 2001 – 2017. Medlem i riksidrottsstyrelsen 1987 – 1999.

Rulla till toppen