Styrelsemöte 2023-10-02

Kort sammandrag från styrelsemöte 2 oktober 2023.

Medlemsläge –  rapporterades till 350 medlemmar varav 9 ännu ej betalt avgiften för 2023.

Bidrag 2024 –ordförande ska träffa RF ( Stefan Bergh) för att diskutera nästa års bidrag säkerställs och beloppets storlek.

Medlemsvärvning –  är ett prioriterat område och vi behöver ta fram den folder som vi talat om. Den ska finnas såväl digitalt som fysiskt.

Årsboken – digitalisering förväntas bli genomförd fr.o.m. nästa nummer. Årets upplaga av årsboken ges ut som vanligt kring årsskiftet.

Höstmöte 15 november – inbjudan kommer i nästa nummer av SVIF-nytt (slutet av oktober). Kommer att följas upp med digital påminnelse. Höstmötet genomförs i år i Malmö och kommer att kunna följas via länk för alla intresserade.

Digitala seminarier – planeras framöver och Lars L och Birgitta P ansvarar för denna aktivitet.

SVIF-priset – nu öppet för att nominera kandidater.

 

 

 

 

Rulla till toppen