Styrelsemöte 2024-04-04

Vid första styrelsemötet, som skedde digitalt, konstituerades styrelsen. Till Vice ordförande valdes Jens Ljunggren och till Skattmästare utsågs Kjell Fagerqvist.

Medlemsläget – Drygt 30-tal medlemmar har ännu ej betalat årsavgiften för 2024.

Samtal med RF-SISU – I mitten av april ska samtal genomföras för att fördjupa samarbetet mellan SVIF och RF-SISU, inte minst i arbetet att värva nya medlemmar.

Höstmöte 2024 – Fastställde datum för nästa höstmöte till 13 november. Preliminärt hoppas vi kunna förlägga detta i Västsverige. 

Hemsidan och Facebook – Styrelsen efterlyser intressanta berättelser och bilder att kunna publicera i våra sociala medier.

Nästa möte – planeras till 23 maj 2024

Styrelsemöte 2024-01-31

SVIF-nytt – beslutades att digitalisera SVIF-nytt fr.o.m. nr 2/2024

RF-SISU – samarbete ska inledas bl.a. för att utöka medlemskadern och sprida kunskap om SVIF

Årsboken – konstaterades att årsboken blivit försenad av olika anledningar. Beräknas komma ut i mitten av februari.
Ny medlem i redaktionskommittén valdes John Berg.

Årsmötet – Hålls den 6 mars på Riksidrottsmuseet. Genomgång av programmet med bl.a. utdelning av SVIF-priset till Jakob Hård. Även Jan Lindroths stipendium ska delas ut till John Ekman.
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på hemsidan samt skickas till alla via e-post.

 

Styrelsemöte 2023-10-02

Kort sammandrag från styrelsemöte 2 oktober 2023.

Medlemsläge –  rapporterades till 350 medlemmar varav 9 ännu ej betalt avgiften för 2023.

Bidrag 2024 –ordförande ska träffa RF ( Stefan Bergh) för att diskutera nästa års bidrag säkerställs och beloppets storlek.

Medlemsvärvning –  är ett prioriterat område och vi behöver ta fram den folder som vi talat om. Den ska finnas såväl digitalt som fysiskt.

Årsboken – digitalisering förväntas bli genomförd fr.o.m. nästa nummer. Årets upplaga av årsboken ges ut som vanligt kring årsskiftet.

Höstmöte 15 november – inbjudan kommer i nästa nummer av SVIF-nytt (slutet av oktober). Kommer att följas upp med digital påminnelse. Höstmötet genomförs i år i Malmö och kommer att kunna följas via länk för alla intresserade.

Digitala seminarier – planeras framöver och Lars L och Birgitta P ansvarar för denna aktivitet.

SVIF-priset – nu öppet för att nominera kandidater.

Styrelsemöte 2023-10-02

Kort sammandrag från styrelsemöte 2 oktober 2023.

Medlemsläge –  rapporterades till 350 medlemmar varav 9 ännu ej betalt avgiften för 2023.

Bidrag 2024 –ordförande ska träffa RF ( Stefan Bergh) för att diskutera nästa års bidrag säkerställs och beloppets storlek.

Medlemsvärvning –  är ett prioriterat område och vi behöver ta fram den folder som vi talat om. Den ska finnas såväl digitalt som fysiskt.

Årsboken – digitalisering förväntas bli genomförd fr.o.m. nästa nummer. Årets upplaga av årsboken ges ut som vanligt kring årsskiftet.

Höstmöte 15 november – inbjudan kommer i nästa nummer av SVIF-nytt (slutet av oktober). Kommer att följas upp med digital påminnelse. Höstmötet genomförs i år i Malmö och kommer att kunna följas via länk för alla intresserade.

Digitala seminarier – planeras framöver och Lars L och Birgitta P ansvarar för denna aktivitet.

SVIF-priset – nu öppet för att nominera kandidater.

 

 

 

 

Rulla till toppen