Stipendier

SVIFs stipendium 2024
Jan Lindroths stipendium 2024
Jacob Hård

Journalisten Jacob Hård, Sveriges Television, har tilldelats föreningens stora pris. Delades ut vid årsmötet onsdagen den 6 mars 2024 i Riksidrottsmuseum.
Så här låter motiveringen:
”SVIF-priset 2024 tilldelas Jacob Hård för en långvarig idrottshistorisk förmedling av stilistiskt träffsäkra porträtt, fängslande referat och allmänbildande dokumentärer samt, inte minst, för en yrkesgärning som både förvaltar, utvecklar och vidareförmedlar en anrik sportjournalistisk berättartradition i Sverige.”

Pristagarna ska enligt statuterna vara ”personer som gjort stora insatser som kulturminnesvårdare inom idrottsområdet och/eller som idrottshistoriska forskare”.

Jacob Hård började arbeta vid Radiosporten 1980 för att övergå till SVT 1986. Han har länge varit SVT:s mest anlitade kommentator/reporter i rapporteringen från längdskidåknings- och friidrottstävlingar.

Sedan 1995 har han och Anders Blomquist tillsammans kommenterat samtliga sändningar av Vasaloppet utom två (1997 och 2016).

Jacob Hård har också bevakat orientering, basket och volleyboll. Han var projektledare för Vinterstudion ett antal år fram till 2013.

Jacob Hård tilldelades 2020 Lukas Bonniers Stora Journalistpris.

Föreningens hedersordförande Jan Lindroth delar ut ”Jan Lindroths stipendium” på 3 000 kronor till John Ekman för hans uppsats ”Vänstern och idrotten: Vänsterpartiets idrottspolitik 1948 – 1979”.
Utdelningen skedde vid årsmötet 6 mars 2024.

Så här låter motiveringen:

”Med sin uppsats Vänstern och idrotten: Vänsterpartiets idrottspolitik 1948–1979 banar John Ekman ny mark i forskning om svensk idrottspolitik genom att granska hur ett enskilt parti har agerat i riksdagen i idrottspolitiska frågor. Uppsatsen utmärks av analytisk skärpa och en väl utvecklad metod som tillåter författaren att föra abstrakta och nyanserade resonemang på basis av empirin. På ett tydligt och övertygande sätt analyserar John Ekman förändringarna i Vänsterpartiets idrottspolitik och hur dessa förhöll sig till tidsandan”.

SVIFs stipendium 2023

Priset är på 15 000 kronor och delas traditionellt ut vid Svenska idrottshistoriska föreningens årsmöte.

Årets pris delades av Erik Niva och Håkan Andreasson med motiveringen:

Erik Niva
Håkan Andreasson

”Med gedigen research, stor kunskap, bra dynamik och ett smittande engagemang har Erik Niva och Håkan Andreasson lyckats med något som varit en svår nöt att knäcka: att locka hundratusentals personer, många av dem unga, att ägna flera timmar per vecka åt idrottshistoria. Med podcasten When We Were Kings, där duon Niva/Andreasson sedan hösten 2019 berättar om historiska fotbollslag, spelare, turneringar eller säsonger, har nya generationer fotbollsintresserade fått lära sig att idrottshistoria kan vara både en central del i idrottens självförståelse och en nyckel för att förstå samhället i stort. I avsnitt som inte sällan passerar tretimmars-strecket använder Erik Niva och Håkan Andreasson sina kunskaper för att berätta om fotbollens växelverkan med samhälle, kultur och politik. Oavsett om det handlar om Sverige 1958, Argentina 1978, Västtyskland 1990 eller Umeå IK 2002/03 får den som lyssnar lära sig mycket, såväl om individerna på planen och läktaren som om de större historiska skeenden som fotbollen alltid är en del av.”

 

Jan Lindroths stipendium 2023

Sedan 2019 delas detta ut efter en donation på 25 000 kronor från Jan Lindroth. Jan skänkte sitt pris han erhöll från föreningen Riksidrottens Vänner.
Första gången priset delades ut var 2018 men då under namnet SVIF-priset.

Priset tilldelas personer som i sin kandidat-, magistereller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om idrottshistoria.

2023 delades det ut dubbla stipendier om vardera 3 000 kronor. Årets Stipendiater blev Vera Boqvist och Holger Jönsson-Ahola. Vid årsmötet 2023 presenterades deras respektive uppsatser som lett till utmärkelsen.

Vera Boqvist för uppsatsen
Den lilla smidiga Åreflickan’ – en studie om framställningen av utförsåkaren Sarah Thomasson i rikstäckande dagspress mellan 1949–1955”

Motiveringen löd:
”För en välskriven uppsats som ger ett fint kunskapsbidrag till två angelägna forskningsfält; kvinnoidrottens historia och samisk idrottshistoria. Dagspressens gestaltning av den samiska utförsåkaren Sarah Thomasson presenteras på metodiskt säkert och självständigt sätt, vilket bådar mycket gott för framtida forskningsinsatser.” 

Holger Jönsson-Ahola för uppsatsen
Sovjetunionen har förstått att utnyttja sitt PR-vapen. Olga Korbut, Sovjetunionen och idrottens mjuka makt.”

Motiveringen löd:
”För en väl genomförd undersökning med ett fungerande grepp om forskningsläget. Analysen är teoretiskt välinformerad och driven utifrån postulatet om ”mjuk makt”. Uppsatsen är genomgående argumentativ på en hög nivå samtidigt som den bygger på en omfattande empirisk genomgång och visar god kännedom om tidens politiska klimat och historiska kontext. Sammantaget är detta en gedigen undersökning.”

Rulla till toppen