Om oss

Kort historik

Svenska idrottshistoriska föreningen bildades i Stockholm den 1 september 1976.

Till föreningens förste ordförande valdes Åke Svahn (1902 – 1984). Vice ordförande blev Ingvar Rörs (1914 – 1997). Jan Lindroth utsågs till sekreterare.

Ingvar Rörs ersatte Åke Svahn som ordförande 1984.

1987 valdes Jan Lindroth till föreningens ordförande för att 2015 ersättas av Karl Örsan, som avböjde omval 2019.

Lars Liljegren valdes till ordförande vid årsmötet 2019.

En utförlig artikel om föreningens historia finns i årsskriften ”Idrott Historia & Samhälle” 2016. Den är skriven av Jan Lindroth, som vid årsmötet 2015 utsågs till föreningens hedersordförande. Läs artikeln här.

 

Föreningens ändamål

Så här beskrivs föreningens ändamål i stadgarna:

”Svenska idrottshistoriska föreningen har till ändamål att i Sverige väcka och underhålla intresset för kroppsövningarnas historia, varav idrottshistoria utgör en del. 

Föreningen söker vidga och fördjupa kännedomen om kroppsövningarna som samhällsföreteelse genom att inom sitt verksamhetsområde främja vetenskapliga och andra studier, undervisning, information, erfarenhetsutbyte och personliga kontakter. 

Årsmöten

Föreningen håller årsmöte (ordinarie föreningsmöte) före utgången av april månad.

Handlingar från senaste årsmöten hittar du här.

Rulla till toppen