Digitala seminarier

John Berg - Den utställda idrotten

Den 1 december berättade idrottshistorikern  John Berg om idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige med utgångspunkt i sin doktorsavhandling från juni 2022

John Berg
Torbjörn Andersson
Torbjörn Andersson - Fotbollens kuriosakabinett

Seminariet arrangerades den 13 september.

Fotbollshistorikern Torbjörn Andersson berättade om sin uppskattade nya bok ”Fotbollens kuriosakabinett: svensk fotbolls kulturarv i ord och bild.”

Isak Lidström - Vasaloppets historia

Isak Lidström, fil.dr. vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet och styrelseledamot i Svenska idrottshistoriska föreningen berättade om ämnet den 20 april.

Vasaloppets upplopp
Isak Lidström
Jens Ljunggren
Jens Ljungren - Den svenska idrottens historia

Den 1 juli 2021 berättade Jens Ljunggren, vice ordförande i föreningen, om sin nyligen utkomna bok.

Detta seminarium redovisades tyvärr inte i verksamhetsberättelsen för 2021.

Rulla till toppen